Aorto – kavální píštěl; kazuistické sdělení

K. Houdek, J. Moláček, V. Třeška

Abstrakt

S výdutí břišní aorty může souviset aorto-kavální píštěl. Ta nemusí mít zcela specifické symptomy. Mezi nejčastější příznaky patří i ruptura výdutě břišní aorty. Tomu odpovídají akutní příznaky a naléhavost léčby. Článek popisuje případ 78letého pacienta s objemnou výdutí břišní aorty s aorto-kavální píštělí, která se prezentovala náhle vzniklou bolestí břicha, dušností, hypotenzí a projevy akutního srdečního selhání s přetížením pravého srdce. Pacientovi byla urgentně provedena resekce výdutě s transaortální suturou píštěle a náhradou aorty tubulární protézou. V průběhu operace proběhla úspěšně resuscitace a defibrilace pro fibrilační srdeční zástavu. Po operaci byl stav komplikován přetrvávající poruchou vědomí a myokardiální ischemií, což vyústilo v úmrtí pacienta pod obrazem kardiálního selhání 3 týdny po operaci. Autoři poukazují na závažnost situace, na různé aspekty a možnosti léčby tohoto onemocnění s nejistou prognózou a na důležitost multioborové spolupráce v celém procesu léčby včetně primární diagnostiky.

Klíčová slova:

aorto – kavální píštěl, aortokavální píštěl, stentgraft

Stahování

Publikováno

2020-05-27

Číslo

Sekce

Kazuistika