Řešení tříselné kýly u dětí technikou PIRS (percutaneous internal ring suturing)

B. Frýbová a kol.

Abstrakt

Úvod: Laparoskopická technika se používá i pro operace tříselných kýl u dětí. PIRS (percutaneous internal ring suturing) je slibná metoda přinášející všechny výhody miniinvazivního operačního výkonu.
Metody: Prospektivní studie pacientů operovaných technikou PIRS od 1. ledna 2018 do 1. ledna 2020 na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Výsledky: 73 pacientů (25 chlapců a 48 dívek) bylo operováno technikou PIRS. Medián věku byl 68 měsíců. 90 % operací bylo vedeno stejným dvoučlenným týmem chirurgů. Technikou PIRS bylo řešeno 53 pravostranných a 38 levostranných tříselných kýl. V 18 případech se jednalo o kýlu oboustrannou, ale jen ve 13 případech byla tato diagnóza stanovena před operací. K uzávěru vnitřního ústí tříselného kanálu byl použit u 57 pacientů nevstřebatelný pletený steh, v 16 případech monofilní nevstřebatelné vlákno. Medián operačního času byl 34 min. V souboru byly zaznamenány 3 recidivy (3,3 %).
Závěr: Metoda plastiky tříselné kýly technikou PIRS se v naší iniciální studii prokázala jako bezpečná alternativa otevřeného výkonu v třísle. Tato metoda přináší výhodu revize druhostranného třísla jako prevenci vzniku metachronní druhostranné hernie. Kosmetické výsledky techniky PIRS jsou excelentní.

Klíčová slova:

PIRS, Percutaneous Internal Ring Suturing, inguinal hernia in children

Stahování

Publikováno

2020-06-28

Číslo

Sekce

Původní práce