Implantace stimulátoru vagového nervu při léčbě epilepsie u 126 pacientů – chirurgická technika, komplikace
PDF

Klíčová slova

Epilepsie, Epileptochirurgie, Stimulace vagového nervu, VNS, Komplikace

Abstrakt

Úvod: Stimulace vagového nervu je paliativní výkon u farmakorezistentní epilepsie ke snížení frekvence a intenzity záchvatů. Při implantaci vagového stimulátoru se umístí elektroda na krční úsek levého vagového nervu a generátor stimulátoru do podkožní kapsy, nejčastěji v podklíčkové oblasti.
Metody: Od března 1998 do listopadu 2019 jsme na Neurochirurgické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol provedli 196 operací spojených s vagovou stimulací. Z toho 126 operací byla levostranná primoimplantace vagového stimulátoru pro farmakorezistentní epilepsii. V našem souboru bylo 69 žen a 57 mužů s průměrným věkem 22±12,4 roku. Nejmladšímu pacientovi bylo 2,1 roku a nejstaršímu bylo 58,4 roku.
Výsledky: V našem souboru jsme zaznamenali komplikace u 9 pacientů (7,1 %). Pooperační infekce se vyskytla u dvou pacientů (1,6 %), poruchy srdečního rytmu se objevily ve dvou případech (1,6 %), u jednoho pacienta došlo peroperačně k významnému krvácení (0,8 %). U tří pacientů se objevila paréza zvratného nervu (2,4 %) a u jednoho z těchto pacientů se souběžně projevila pooperačně těžká dysfagie (0,8 %). U jednoho pacienta (0,8 %) při extrastimulaci magnetem docházelo k výrazné déletrvající křeči v hrdle. Extra přidaným benefitem vagové stimulace u jedné pacientky bylo výrazné snížení pravidelných krutých bolestí hlavy.
Závěr: Stimulace vagového nervu je možnou alternativou pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií, u kterých není vhodná resekční operace. Implantace vagového stimulátoru je poměrně bezpečná operační technika.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.7.304-310
PDF