Endoskopická léčba pilonidálního sinu (E.P.Si.T.)- první zkušenosti a výsledky

M. Probst a kol.

Abstrakt

Úvod: Cílem naší práce je prezentovat dosavadní výsledky a zkušenosti s metodou E.P.Si.T. (endoscopicpilonidal sinus treatment) v léčbě sinus pilonidalis.
Metody: Výkon je prováděn za použití speciálního endoskopu, tzv. fistuloskopu. V první fázi operace zjišťujeme rozsah a hledáme všechny trakty sinu. Ve druhé fázi je celý komplex ošetřen pomocí grasperu, kartáčku a elektrody zevnitř.
Výsledky: Na našem pracovišti bylo od prosince 2018 do září 2019 provedeno 21 operací. V souboru převažují muži v poměru 6:1. Průměrný věk pacientů byl 27 let. V 18 případech došlo ke zhojení. U dvou pacientů se nález primárně nezahojil, jeden se vytratil z dispenzarizace.
Závěr: Dle prvních zkušeností a výsledků se metoda E.P.Si.T. ukazuje jako velmi dobrá k ošetřování pilonidálního sinu. V porovnání s otevřenými výkony se výrazně zkrátila délka hospitalizace, nutnost podávání analgetik a antibiotik. Došlo ke zkrácení doby rekonvalescence, k urychlení návratu do běžného života. Velikost souboru a doba pooperační dispenzarizace nám v tuto chvíli ještě nedovolují se k přesným výsledkům vyjádřit statisticky.

Klíčová slova:

pilonidální sinus - E.P.Si.T. - miniinvazivní výkon- fistuloskop

Stahování

Publikováno

2020-06-28

Číslo

Sekce

Původní práce