Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice lézí žlučových cest a pankreatu – pilotní prospektivní studie

Jan Martínek, Marek Kollár, Jana Krajčíová, Jana Malušková, Tomáš Hucl, Zuzana Vacková, Rastislav Husťak, Ján Ušák, Ladislav Hadraba, Richard Uhlíř, Julius Špičák

Abstrakt

Úvod: Histopatologická diagnostika indeterminovaných biliárních stenóz a pankreatických lézí má svá úskalí, např. nedostatečnou kvalitu vzorků tkáně odebraných při ERCP (kartáčkový stěr), cholangioskopii (biopsie) nebo endosonografii (EUS, punkční cytologie − FNAB). Konfokální laserová endomikroskopie (CLE) umožňuje virtuální histopatologickou diagnostiku a mohla by nahradit nebo zpřesnit standardní diagnostiku biliárních a pankreatických lézí. Cílem prospektivní pilotní studie bylo jednak srovnat výtěžnost standardní histopatologické diagnózy s CLE u pacientů, kteří byli indikováni k cholangioskopii nebo k EUS vyšetření pankreatu. Dalším cílem bylo zhodnotit finanční náročnost metody.
Metody: Zařazení pacienti nejprve podstoupili CLE (buď s cholangioskopií, nebo s EUS) a následně byl proveden odběr tkáně. Histopatologická diagnostika na základě CLE byla srovnána se standardní histopatologickou diagnózou. U cholangioskopie byla CLE sonda zavedena skrze pracovní kanál cholangioskopu, v případě EUS byla CLE sonda zavedena skrze punkční jehlu.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 23 pacientů (12 žen, průměrný věk 61 let), 13 pacientů podstoupilo cholangioskopii, 10 pacientů EUS pankreatu. Cholangioskopie: U cholangioskopie CLE diagnostikovala všechny 4 maligní striktury (histologie pouze dvě, u 2 pacientů byly biopsie nevýtěžné). Shoda mezi standardní diagnostikou a CLE byla dosažena v 85 %. EUS: CLE i FNAB správně diagnostikovaly všechny (n=3) karcinomy pankreatu. Ostatní premaligní i benigní léze byly správně diagnostikovány oběma metodami. CLE je finančně náročnější oproti FNAB, je však cenově srovnatelná s tkáňovou analýzou při digitální cholangioskopii.
Závěr: CLE je spolehlivou metodou poskytující histopatologickou diagnózu u pacientů s biliárními či pankreatickými lézemi, která by mohla zlepšit výtěžnost nebo i nahradit standardní histopatologickou diagnostiku.

Klíčová slova:

konfokální laserová endomikroskopie, biliární striktura, cystická léze pankreatu

Stahování

Publikováno

2020-06-28

Číslo

Sekce

Původní práce