Problematika nozokomiálních pneumonií

M. Kolář, L. Doubravská

Abstrakt

V předloženém sdělení jsou přehledně definovány základní pojmy týkající se nozokomiálních pneumonií. Konkrétně jsou uvedeny definice i klasifikace
HAP a VAP, obecné zásady jejich léčby a konkrétní doporučené postupy pro antibioterapii v podmínkách České republiky.

Klíčová slova:

HAP – VAP – antibiotika – léčba

Stahování

Publikováno

2020-07-30

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení