Chirurgická léčba zlomenin distálního radia – ORIF vs zevní fixace s ligamentotaxí
PDF

Klíčová slova

Zlomenina distálního radia, zevní fixace, otevřená repozice, vnitřní fixace, úhlově stabilní dlaha

Abstrakt

Úvod: Studie srovnává výsledky otevřené repozice za použití úhlově stabilních implantátů s ligamentotaxí pomocí zevní fixace u zlomenin distálního radia typu 2R3C dle AO klasifikace.
Metody: Retrospektivní studie hodnotící výsledky osteosyntéz pacientů se zlomeninami distálního radia typu 2R3C dle AO klasifikace, operovaných do prosince 2018. U 54 pacientů metodou ORIF s úhlově stabilní volární dlahou (LCP), u 33 pacientů nekrvavou repozicí s ligamentotaxí za použití zevní fixace (ZF). Průměrný věk pacientů byl 46,7 roku u skupiny s LCP dlahou a 59,6 roku u skupiny se zevní fixací. U všech byl hodnocen rentgenový a funkční výsledek, dle Green a O’Brien skóre 6 a 12 měsíců od chirurgického zákroku.
Výsledky: Podle rentgenu ve 12 měsících ve skupině LCP byl průměrný pozitivní sklon na bočném snímku 10,13°, průměrná radiální inklinace 23,89°, průměrná délka radia 11,84 mm. Ve skupině ZF byl průměrný pozitivní sklon na bočném snímku 6,32°, průměrná radiální inklinace 24,78°, průměrná délka radia 9,89 mm. Dle Green a O‘Brien skóre jsme zaznamenali ve 12 měsících ve skupině LCP průměrné skóre 84,44 bodu, dobrého a vynikajícího výsledku jsme dosáhli u 83,33 % pacientů, u žádného jsme nezaznamenali špatný výsledek, ve skupině ZF byl výsledný průměr 77,27 bodu, dobrého a vynikajícího výsledku jsme dosáhli u 45,46 % pacientů, u jednoho pacienta jsme zaznamenali špatný výsledek.
Závěr: Na základě výsledků v našem souboru pacientů lze doporučit využití vnitřního typu osteosyntézy pomocí LCP implantátů jako techniky první volby při ošetřování zlomenin 2R3C dle AO klasifikace.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.8.343-349
PDF