Hypertermická peroperační intrapleurální chemoterapie a chirurgická cytoredukce jako součást multimodální léčby maligního mezoteliomu pleury – kazuistika

Autoři

  • Marek Szkorupa I.Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
  • Dušan Klos I.Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
  • Josef Chudáček I.Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
  • Jan Hanuliak I.Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
  • Martin Stašek I.Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
  • Ondřej Fischer Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
  • Radmila Lemstrová Onkologická klinika

Klíčová slova:

mezoteliom pleury, chirurgie, multimodální terapie, peroperační hypertermická chemoterapie

Abstrakt

Maligní mezoteliom pleury patří k nejagresivnějším maligním onemocněním s velmi špatnou prognózou. Optimální je multimodální způsob léčby, který zahrnuje tři modality − chemoterapii, radioterapii a cytoreduktivní chirurgii. Možností, jak zlepšit dosavadní výsledky léčby mezoteliomu, je zařazení dalších metod léčby, např. hypertermické peroperační intrapleurální chemoterapie či fotodynamické terapie.
Na I. chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc se kombinace hypertermické peroperační chemoterapie spolu s cytoreduktivní chirurgií v rámci multimodální terapie maligního mezoteliomu využívá od roku 2017. Autoři uvádějí případ 47letého muže s maligním epiteloidním mezoteliomem pleury vlevo. Po neoadjuvantní chemoterapii byla u tohoto pacienta provedena extrapleurální pneumonektomie s peroperačním intrakavitárním podáním hypertermické chemoterapie. Pooperační průběh byl komplikován nestabilitou oběhu a později tenzním chováním fluidotoraxu se známkami srdečního selhání. Pacient je v současnosti 8 měsíců po operaci a bez známek recidivy nemoci.

Stahování

Publikováno

2020-11-08

Číslo

Sekce

Kazuistika