Pooperační chylothorax - souhrnné sdělení

Autoři

  • M. Szkorupa a kol. I.Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Klíčová slova:

chylothorax, radiologie, ligace, laparoskopie

Abstrakt

Spektrum příčin vzniku chylothoraxu je bohaté a jednou z nich je i poranění ductus thoracicus u různých torakochirurgických výkonů, především při operacích jícnu, plic a srdce. Pozdně diagnostikovaný či neadekvátně léčený chylothorax má i v současnosti vysokou míru morbidity a mortality.
Souvisí to především s vysokými ztrátami chylu, který je bohatý na minerály, plazmatické bílkoviny, tuky a lymfocyty. Nejzávažnější jsou dopady minerálního rozvratu, malnutrice a imunodeficience. Důležitá je tedy včasná diagnostika, ale také adekvátní terapie, která se řídí typem primárního výkonu, objemem ztrát chylu a délkou trvání.
V souhrnném sdělení předkládají autoři přehled problematiky chylothoraxu od etiologie vzniku, anatomie, fyziologie, patofyziologie, symptomatologie, diagnostiky a terapie.

Biografie autora

M. Szkorupa a kol., I.Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.

I.chirurgická klinika FN Olomouc

I.P.Pavlova 6, Olomouc 77900

Email: szkorupm@fnol.cz

Telefon: 00420603893857

Stahování

Publikováno

2020-11-08

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení