Covidí příležitost

Autoři

  • J. Žaloudík

Abstrakt

Na začátku tohoto roku jsem v editorialu Rozhledů v chirurgii komentoval využité a zejména nevyužité pří­ležitosti chirurgie jako oboru v zaujímání místa na slun­ci úhrad v uplynulých letech. Vyslovil jsem naději, že nové příležitosti se zase dostaví, jen je potřeba je včas uchopit. Netušil jsem, jak brzy již k tomu dojde. Provo­zem kovaní a zarouškovaní jsme byli v práci odjakživa. Médii kovaní a zarouškovaní i po práci jsme jako ostatní spoluobčané až nyní. Ale v chirurgické práci nám to za­rouškování zase zůstane i poté, až na ně lid a jeho kor­midelníci zapomenou. My bychom naopak zapomínat neměli, a to právě nyní, přináší-li zmrazující, až destruk­tivní covidí život nové příležitosti.
Josef Schumpeter, rodák z Třeště, rakouský ministr financí, poté ekonom a myslitel v americkém Connec­ticutu, razil myšlenku kreativní destrukce, respektive příležitosti ke kreativitě právě v období destrukce. Už dříve s tímto tématem jinými slovy přišli dialektik Hegel a evolucionista Darwin...

Stahování

Publikováno

2020-05-27

Číslo

Sekce

Editorial