Endoskopické přístupy v endokrinní chirurgii krku − uvedení TOETVA (Transoral Endoscopic Thyroidectomy by Vestibular Approach) do klinického použití na Chirurgické klinice FN Brno
PDF

Klíčová slova

Operace štítné žlázy, Transorální endoskopie, TOETVA, prezentace první pacientky TOETVA ve FNBrno

Abstrakt

Transorální endoskopická operace štítnice a příštítných tělísek je modifikací operace na krku s využitím přirozených tělesných vstupů. Klasický přístup v chirurgii krku je zlatým standardem, který jsme modifikovali v roce 2007 zavedením MIVAT/P (Miniinvazivní videoasistované tyroidektomie/ paratyroidektomie). Od konce loňského roku využíváme vestibulárního přístupu a zavedení TOETVA/TOEPVA (Transoral Endoscopic Thyroidectomy/ Parathyroidectomy by Vestibular Approach) a provedli jsme operaci u čtyř pacientů. Tato metoda je pro pacienty atraktivnější z toho důvodu, že nezanechává viditelnou jizvu na krku, která bývá i u MIVAT/P. Transorální endoskopická tyroidektomie prostřednictvím vestibulárního přístupu (TOETVA) je slibným postupem s mnoha výhodami, jako jsou hojení bez viditelných jizev, menší bolestivost, minimálně invazivní disekce a přehledné operační pole k oběma lalokům štítné žlázy i příštítným tělískům. Prezentace prvně provedeného případu. Indikovaní pacienti k TOETVA řešení musejí splňovat určitá kritéria − uzel do 3,5 cm, objem žlázy do 30 ml, benigní FNAB, papilární, folikulární karcinom nepokročilý, dobře diferencovaný, do velikosti uzlu 10 mm s 1 uzlinou do 10 mm. Kontraindikacemi se rozumí velká struma, předcházející operace na krku, proběhlá tyroiditida, lymfadenopatie na krku, pokročilý karcinom štítnice. Relativními jsou předcházející ozařování krku, Graves-Basedowova choroba, obézní pacient s krátkým krkem. Peroperační nález může postup modifikovat. TOETVA je vynikající volbou pro vybrané pacienty k operaci štítné žlázy, kteří se chtějí vyhnout řezu krku. Výhodou této metody je použití standardních endoskopických nástrojů a techniky. Je to bezpečný a účinný postup, který poskytuje dobrý kosmetický výsledek a nezanedbatelný komfort přehlednosti operačního pole přiblížením endoskopickou kamerou. Delší...

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.11.509-512
PDF