Souběžné onemocnění štítné žlázy u pacientů operovaných pro primární hyperparatyreózu

P. Libánský a kol.

Abstrakt

Úvod: Onemocnění příštítné a štítné žlázy jsou jedna z nejčastějších endokrinních onemocnění, ale souběžné chirurgické řešení obou endokrinních systémů je stále předmětem diskuze.
Metody: Retrospektivně jsme vyhodnotili 1574 pacientů operovaných pro primární hyperparatyreózu na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol Praha, kteří měli popsán ultrazvuk štítné žlázy a příštítných tělísek. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – bez operace štítné žlázy a s operací štítné žlázy.
Výsledky: U 34 % pacientů s primární hyperparatyreózou byl proveden zákrok na štítné žláze. Ve skupině 2, kde byl proveden zákrok na štítné žláze, byl vyšší podíl popsaných abnormálních sonografických nálezů na štítné žláze (74 %), větší podíl bilaterální explorace krku (69 %) a delší doba hospitalizace (3,3 dne).
Závěr: Pacient indikovaný k operaci pro onemocnění příštítných tělísek by měl být indikován i pro případný výkon na štítné žláze.

Klíčová slova:

primární hyperparathyreosa – parathyreoidektomie – onemocnění štítné žlázy

Stahování

Publikováno

2021-02-28

Číslo

Sekce

Původní práce