Sekundární apendicitida u dospělého pacienta se sekundárně retinovaným varletem
PDF

Klíčová slova

Sekundární apendicitida, komplikace retinovaného varlete, náhlá příhoda břišní

Abstrakt

Akutní apendicitida představuje jednu z nejčastějších forem náhlé příhody břišní. Její příčiny mohou být různé, sekundární inflamace apendixu je však vzácným úkazem.
Na naše oddělení byl přijat 57letý pacient s klinickými, laboratorními i paraklinickými příznaky akutní apendicitidy. Byla indikována laparoskopická revize, při níž bylo ovšem zjištěno nejspíše sekundární šíření zánětu na apendix z přilehlé struktury nápadně připomínající varle. Byla provedena apendektomie i extirpace neobvyklého útvaru. Pacientův stav se vrátil do normálu během týdne. Závěr, že se jedná o zánětlivě změněné retinované varle a sekundární apendicitidu, byl následně potvrzen histologicky. Později bylo zjištěno, že k retenci varlete došlo nejspíše sekundárně ve vyšším věku pacienta, a to pravděpodobně v souvislosti s prodělanou operací tříselné kýly v dětství.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.8.361-363
PDF