Jak postupovat u průtočné výdutě podkolenní tepny pod chronickým uzávěrem povrchní stehenní tepny ?
PDF

Klíčová slova

Výduť podkolenní tepny – chronický uzávěr povrchní stehenní tepny

Abstrakt

Úvod: Indikace k léčbě výdutě podkolenní tepny jsou jasně dány. U výdutě s průchodnými přívodnými a odvodnými tepnami je riziko periferní embolizace z nástěnného trombu výdutě vysoké a léčba, většinou cévní intervence, je zaměřena především na prevenci této končetinu ohrožující komplikace. Není ale jasné, jak velké je riziko periferní embolizace, a jak tedy postupovat v případě průtočné výdutě podkolenní tepny plněné hlubokou stehenní tepnou při chronickém uzávěru povrchní stehenní tepny.
Metody: V databázi II. chirurgické kliniky FN Olomouc byli vyhledáni nemocní, u kterých byla v letech 2015 až 2019 diagnostikována výduť podkolenní tepny. Z nich byli vybráni nemocní s průtočnou výdutí podkolenní tepny a současně chronickým uzávěrem povrchní stehenní tepny na stejnostranné končetině.
Výsledky: Diagnostikovali jsme 66 nemocných s 85 výdutěmi podkolenních tepen. Čtyři nemocní měli průtočnou výduť podkolenní tepny a chronický uzávěr povrchní stehenní tepny na stejnostranné končetině. U těchto nemocných jsme po zjištění diagnózy postupovali konzervativně. U tří nemocných nedošlo ke klinicky zjevné komplikaci výdutě. U jednoho nemocného došlo po 21 měsících dispenzarizace k uzávěru výdutě trombózou s následným zkrácením klaudikačního intervalu, který nemocného limituje.
Závěr: Naše zkušenosti z malého souboru nemocných ukazují na možnost postupovat u nemocných s průtočnou výdutí podkolenní tepny, nad kterou je povrchní stehenní tepna chronicky uzavřená, primárně konzervativně. Trombózu výdutě v dalším průběhu je možné předpokládat. K chirurgické intervenci jsou indikováni nemocní, u kterých trombóza výdutě vedla k limitujícím obtížím. Riziko periferní embolizace z nástěnného trombu výdutě nelze jednoznačně vyloučit. K přesnějšímu doporučení léčebného postupu jsou zapotřebí další studie na velkých souborech nemocných.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.8.356-360
PDF