Ženy a chirurgie

P. Pafko

Abstrakt

Musela skrývat své ženství a byla pohřbena jako muž. James Miranda Steuart Barry, narozena 1789. Promovala jako muž v roce 1809 v Edinburghu. Promoce pro její mladistvý vzhled musela být odložena. Pracovala jako vojenský chirurg a později zastávala druhou nejvyšší funkci ve zdravotní službě britské armády. Jako první provedla císařský řez na africkém kontinentě. Medicínu mohly v Británii studovat ženy až od roku 1876. Ostatně chirurgické výkony již od starověku prováděli pouze muži a například ještě v bitvě u Waterloo v roce 1815 amputace prováděli ranhojiči a muži, kteří „uměli zacházet s pilou a dlátem“. Asi truhláři a tesaři. V rakousko-uherské monarchii mohly ženy studovat až od roku 1900!
To vše je minulost. A jaká je přítomnost? V ČR je v současné době podle registru Lékařské komory 3430 chirurgů, z nichž žen je 579, tedy 17  %. Ještě před padesáti lety byla žena na chirurgickém oddělení vzácná. Vývoj je však nezadržitelný. Muži ztrácejí o studium medicíny zájem. V prvním ročníku na 1. lékařské fakultě UK v Praze je už jenom jedna třetina mužů a dvě třetiny žen a na jiných fakultách je situace stejná. To bude mít nepochybně dopad i na operační obory. Lze tedy očekávat jejich postupnou feminizaci. Proč klesá zájem mužů o chirurgickou specializaci? Všeobecná chirurgie, podobně jako všeobecná interna, není pro mladou generaci tak atraktivní jako užší specializace. Zvládnutí velkého rozsahu vědomostí a...

Stahování

Publikováno

2020-06-28

Číslo

Sekce

Editorial