Překvapivý nález při revizi hrudníku pro střelné poranění – kazuistika

B Kútna, J Schützner, J Šimonek, M Švorcová, I Miler, D Myšíková, R Lischke

Abstrakt

Úvod: Střelná poranění hrudníku nejsou v dnešní době v naší geografické poloze tak četná a vyskytují se nejčastěji v souvislosti s kriminální činností nebo jsou následkem suicidálního chování.
Kazuistika: Autoři uvádějí případ pacienta, který si v sebevražedném pokusu způsobil kombinované penetrující střelné poranění hrudníku s lacerací plíce a průstřelem srdce, který byl diagnostikován až peroperačně.
Závěr: Terapie střelných poranění v éře moderní medicíny by měla být komplexní v multioborové spolupráci.

Klíčová slova:

hrudní trauma, střelné poranění, poranění plic, poranění srdce, torakotomie

Další soubory

Publikováno

2017-12-07

Číslo

Sekce

Kazuistika