Technický vývoj robotické chirurgie

J. Páral

Abstrakt

Robotická chirurgie v pojetí, v jakém ji známe dnes, je součástí moderní medicíny více než 20 let. Zatímco v euroatlantickém prostoru a následně pak především v jihovýchodní Asii zaznamenala rychlý a kontinuální rozvoj, v našich podmínkách prošla obdobím nadšení i rozpaků, aby se následně pozvolna stala (zatím nikoliv standardní) součástí naší chirurgie. Pokud krátce zrekapitulujeme historii, pak pravděpodobně prvním přístrojem splňujícím kritéria dnešního pojetí robotické chirurgie byl přístroj PUMA 200 (Programmable Universal Machine for Assembly), který byl do klinické praxe uveden v roce 1985 a byl určen k CT navigovaným neurochirurgickým stereotaktickým biopsiím. V roce 1988 byl představen systém PROBOT („prostate robot“), který byl používán k transuretrálním prostatektomiím, a v roce 1992 byl do klinické praxe zaveden systém RoboDoc, který byl určen ke zvýšení přesnosti frézování femuru při náhradě kyčelního kloubu s využitím CT informace o strukturálním charakteru skeletu...

Stahování

Publikováno

2020-07-30

Číslo

Sekce

Editorial