Myxoidní liposarkom v břišní dutině − kazuistika

J Korbička, J Cagaš, A Geršlová, T Vystrčilová

Abstrakt

Úvod: Liposarkom patří mezi měkkotkáňové tumory. Nejčastěji je lokalizován v měkkých tkáních na končetinách, může se však vzácně vyskytovat i v tělesných dutinách. Prognóza tumoru je závislá na lokalizaci a stupni diferenciace tumoru.
Kazuistika: Pacient po revizi a debulkingu myxoidního liposarkomu indikován k revizi pro recidivu, respektive perzistenci s progresí. Byla provedena laparotomie, znovu debulking včetně resekce rekta s koloanální anastomózou a protektivní ileostomií. Pooperačně příznivý průběh, v dalším sledování na zobrazovacích metodách opět recidiva.
Závěr: Myxoidní liposarkom je vzácným nádorem, při radikálním odstranění s relativně dobrou prognózou, v případě raritního intraperitoneálního uložení je však prakticky neřešitelným problémem.

Klíčová slova:

liposarkom, debulking, recidiva

Další soubory

Publikováno

2017-12-07

Číslo

Sekce

Kazuistika