Problematika plicních metastáz při pseudomyxomu peritonea – kazuistika a přehled literatury
PDF

Klíčová slova

pseudomyxom peritonea – plicní metastázy – cytoreduktivní chirurgie – intrapleurální hypertermická chemoterapie

Abstrakt

Úvod: Pseudomyxom peritonea je vzácné onemocnění způsobené diseminací nádoru tvořícího hlen a gelatinózní hmoty v peritoneální dutině. Lokální rekurence jsou časté, šíření mimo peritoneální dutinu naopak vzácné. Postižení hrudníku – pleurální a/nebo plicní metastázy – je v literatuře popisováno ojediněle.
Kazuistika: Předkládáme případ pacientky, kterou jsme operovali pro oboustranné plicní metastázy pseudomyxomu peritonea. Vlevo jsme odstranili 1 metastázu, vpravo celkem 12 ložisek. V dalším průběhu nemoci byla pacientka ve velmi dobrém klinickém stavu. Došlo však k rozvoji dalších plicních ložisek. Recentně byla operována pro metastázu v 2. bederním obratli.
Závěr: Cytoredukční chirurgické výkony pro nitrohrudní postižení při pseudomyxomu peritonea, při postižení pleury doplněné intrapleurální hypertermickou chemoterapií, mohou v indikovaných případech přispět k prodloužení života nemocných.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.10.462-466
PDF