Karcinom rekta – současná léčebná strategie a hodnocení stupně regrese tumoru po neoadjuvantní onkologické léčbě u pacientů operovaných na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze v období 2012−2016

Autoři

  • Pavel Koželský I. Chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1.LF UK a VFN v Praze
  • Vladimír Frýba I. Chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1.LF UK a VFN v Praze
  • Michaela Bártů Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
  • Vladimír Černý Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  • Jan Ulrych I. Chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1.LF UK a VFN v Praze
  • Zdeněk Krška I. Chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1.LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova:

karcinom rekta – neoadjuvantní chemoradioterapie – stupeň regrese tumoru - Ryan

Abstrakt

Úvod: Naše sdělení obsahuje shrnutí problematiky stagingu a terapie s důrazem na léčbu neoadjuvantní a s ní spojenou regresi tumoru s analýzou vlastního souboru pacientů.
Metody: Retrospektivní analýza pacientů s karcinomem rekta operovaných na I. chirurgické klinice VFN v Praze se zaměřením na ty, kteří podstoupili neoadjuvantní chemoradioterapii a u nichž byl patologem hodnocen stupeň regrese tumoru v definitivním resekátu.
Výsledky: Soubor tvoří 161 pacientů operovaných v období 2012−2016. 47 nemocných prodělalo neoadjuvantní onkologickou léčbu a hodnocení stupně regrese tumoru patologem, použit byl skórovací systém dle Ryana. U 10,4 % pacientů byla navozena kompletní patologická odpověď, u 35,4 % pacientů nedošlo k žádné odpovědi, u 54,2 % došlo k částečné regresi nádoru.
Závěr: I když je patrna určitá rozdílnost našich výsledků při porovnání se zahraničními publikacemi, poměr pacientů zůstává zachován. Jistě budou následovat další studie hodnotící výhody versus nevýhody neoadjuvantní terapie, částečně je nastolena otázka vhodnosti chirurgické léčby jako jediného kurativního řešení.

Stahování

Publikováno

2021-03-14

Číslo

Sekce

Původní práce