Překvapivý histologický nález v resekátu omenta pro uskřinutou pupeční kýlu

P Hladík, M Ševčíková, R Lischke

Abstrakt

Úvod: Gastrointestinální stromální tumor, GIST, je nejčastějším mezenchymálním tumorem trávicí soustavy. Nejčastěji vyrůstá ze žaludku či tenkého střeva a je asymptomatický. Základní a jedinou kurativní terapií je snaha o R0 resekci. Při neoadjuvantní či adjuvantní terapii, nebo je-li nález shledán jako inoperabilní, je na základě molekulární podstaty GISTů od roku 2000 indikována terapie inhibitorem tyrozinkináz – imatinib.
Kazuistika: Kazuistika popisuje pacientku, která byla dlouhodobě bez klinických obtíží, dokud se nedostavila akutně s bolestí břicha pro uskřinutou pupeční kýlu. Byla provedena resekce uskřinutého omenta a plastika břišní stěny. Omentum bylo odesláno na definitivní histologické vyšetření. To však popsalo blíže nespecifický sarkom. Následně provedené CT vyšetření břicha odhalilo objemnou tumorovou masu v dutině břišní a v malé pánvi. Multidisciplinárním týmem Fakultní nemocnice v Motole jsme pacientku indikovali k pokusu o radikální exstirpaci tumoru. Byla provedena omentektomie, resekce jejuna, hysterektomie, pravostranná adnexektomie, nízká přední resekce rekta a omfalektomie. Výsledek definitivní histologie byl s nálezem maligní GIST, c kit pozitivní, high risk, vycházející z jejuna.

Klíčová slova:

gastrointestinální stromální tumor, KIT, imatinib

Další soubory

Publikováno

2017-12-07

Číslo

Sekce

Kazuistika