Onkochirurgie v České republice

M. Duda a kol.

Abstrakt

Práce popisuje vývoj onkochirurgie v České republice (ČR) od počátku tohoto století a další perspektivy této specializace. Dle databáze Národního onkologického registru byl posouzen vývoj chirurgické léčby solidních zhoubných nádorů v ČR a výsledky léčby ve srovnání s okolními zeměmi a zhodnoceno vzdělávání chirurgů v onkochirurgii. Přestože je chirurgie rozhodující v léčbě, byla v rámci onkologie na počátku tohoto tisíciletí zatlačena do role servisního oboru pro ostatní onkologické disciplíny. O změnu usilovaly aktivity, v roce 2002 založená sekce onkochirurgie při České onkologické společnosti (ČOS), ta od roku 2016 přešla pod Českou chirurgickou společnost (ČCHS). Podařilo se prosadit oficiální vzdělávání chirurgů v onkologii, od roku 2011 byla zavedena nástavbová atestace z onkochirurgie a tuto činnost organizuje subkatedra onkochirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Praha. Dosud atestaci složilo 112 lékařů a asi stejný počet je ve školicím programu. Akreditaci pro vzdělávání v onkochirurgii získalo 34 pracovišť. Ustavení Komplexních onkologických center z iniciativy ČOS v roce 2006 řešilo jen problematiku medikamentózní a radiační onkologie. Přes pokroky dosažené v onkochirurgii je třeba stanovit jasnější podmínky pro tuto činnost.
Závěr: Je nutné pokračovat ve vzdělávání chirurgů v onkochirurgii. Je nutné rozšířit počet pracovišť s akreditací pro onkochirurgii a vypracovat Koncepci onkochirurgie v ČR, která by byla spojena s racionální koncentrací této péče v návaznosti na organizaci a zajištění nepřetržité urgentní a akutní chirurgické péče v ČR včetně kontrolních mechanismů k zajištění její kvality. Tento návrh podrobit diskuzi na půdě ČCHS s cílem dalšího zvýšení kvality onkochirurgie v ČR.

Klíčová slova:

onkochirurgie, vzdělávání, všeobecná chirurgie, kvalita chirurgické péče

Stahování

Publikováno

2021-02-10

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení