Vysoká amputácia dolnej končatiny pre infikovaný sekundárny lymfedém − kazuistika

M. Duffek

Abstrakt

Lymfedém predstavuje vážny zdravotný, psychologický, spoločenský ale aj ekonomický problém pre postihnutého jedinca. Napriek pokrokom v jeho diagnostike a liečbe nebude tento medicínsky problém v dohľadnej dobe definitívne vyriešený. V tejto kazuistike rozoberáme prehľadne prípad dlhodobej starostlivosti o pacienta s lymfedémom, ktorý žiaľ vzhľadom na septické komplikácie skončil vynútenou vysokou amputáciou v stehne. Priebeh ochorenia ako i jeho smutné definitívne riešenie len potvrdzuje, akým závažným až život ohrozujúcim problémom sa diagnóza lymfedému môže stať. V diskusii rozoberáme aktuálny pohľad na túto diagnózu z dostupnej literatúry.

Stahování

Publikováno

2020-12-19

Číslo

Sekce

Kazuistika