Anus perinei ventralis v dospělosti – kazuistika

P. Vávra, M. Tesař, V. Richter, P. Ihnát

Abstrakt

Anorektální malformace patří mezi nejzávažnější vrozené vývojové vady, ať už z aspektu léčby, nebo léčebných výsledků. Atrezie lze rozdělit do tří kategorií: supralevátorovou formu, intermediální typ atrezie a nízký translevátorový typ. Jednou z forem nízkého translevátorového typu u dívek je perineální píštěl ústící na hrázi, těsně za poševní vchod, s plně vyvinutým svěračovým komplexem dorzálně od píštěle (tzv. anus perinei ventralis).
Zlatým standardem operační léčby této vrozené malformace u dětských pacientů je Peñova procedura, kterou jsme zvolili jako vodítko pro rekonstrukci anorekta i u naší dospělé pacientky s anus perinei ventralis.

Klíčová slova:

anorektální malformace – anus perinealis - kazuistika – Peñova procedura

Stahování

Publikováno

2020-12-19

Číslo

Sekce

Kazuistika