Antibiotická terapie při léčbě kožního abscesu − metaanalýza

Aneta Kotlářová, Martin Molitor, Petros Christodoulou, Ondřej Měšťák

Abstrakt

Kožní absces patří mezi nejčastější infekce kůže a měkkých tkání. Standardní léčbou je incize a drenáž abscesu prováděná v místním znecitlivění. Na základě menších studií nebyl benefit antibiotik u pacientů s nekomplikovaným abscesem prokázán, přesto se v naší praxi setkáváme u pacientů s nekomplikovanými abscesy s jejich užitím. Naším cílem bylo zhodnotit současná data hodnotící vliv adjuvantního užití antibiotik na léčbu abscesu. Ačkoli poslední dvě multicentrické studie naznačují, že antibiotika mohou mít při léčbě pozitivní efekt, je důležité zvažovat rizika možnosti vzniku rezistence při jejich nadbytečném užívání a při léčbě přistupovat k pacientům individuálně.

Klíčová slova:

absces, infekce kůže, infekce měkkých tkání, abtibiotika, incize a drenáž

Stahování

Publikováno

2021-07-29

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení