Wunderlichův syndrom u pacientky se sporadickými bilaterálními angiomyolipomy

H. Shaikh, B. Nechanská

Abstrakt

Prezentujeme kazuistiku 70leté pacientky se sporadickými bilaterálními angiomyolipomy. Pro spontánně vzniklé krvácení z angiomyolipomu do retroperitonea a hemodynamickou nestabilitu pacientky bylo nutné provedení akutní revize s nefrektomií vlevo, kontralaterální angiomyolipom byl ve druhé době selektivně embolizován a následně resekován.

Stahování

Publikováno

2021-02-10

Číslo

Sekce

Kazuistika