Gigantické nitrobřišní tumory – zkušenosti jednoho centra

J. Moláček, V. Opatrný, J. Baxa, V. Třeška

Abstrakt

Komplexní sdělení o možnostech chirurgické léčby neobvykle velkých nádorů dutiny břišní a retroperitonea nezávisle na jejich původu a histologickém nálezu. Léčba těchto novotvarů vyžaduje komplexní multioborový přístup, bez kterého nelze zodpovědně a racionálně rozhodnout nejen o indikaci k výkonu, ale i o jeho rozsahu. Autoři popisují 5 dokumentovaných kazuistik, kde upozorňují na specifika, úskalí diagnostiky a operativy těchto vzácných případů

Stahování

Publikováno

2021-02-28

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení