Nebezpečí bakteriální translokace pro chirurgického pacienta

Autoři

  • Eduard Havel

Klíčová slova:

střevní bariera, bakteriální translokace, střevní propustnost, antibiotická profylaxe, břišní chirurgie

Abstrakt

K manifestní poruše střevní bariéry dochází v souvislosti s operací ve stavech šokové ischemie-reperfuze střeva nebo zhoršením již narušené bariéry vlivem chronického onemocnění. Důsledkem jsou infekční komplikace způsobené transportem patogenů portálním řečištěm, nejčastěji pooperační zápal plic a sepse. Častějším projevem je ale zesílení pooperační systémové zánětové reakce cestou lymfatického transportu toxických látek, neživých antigenů a cytokinů cestou lymfatického systému splanchnické oblasti (osa střevo-lymfa). Problém se může týkat až poloviny pacientů s abdominální operací. Preventivní opatření spočívají v posílení střevní bariéry před operací a mírnění ztráty střevní bariéry v perioperačním období. V léčbě infekčních komplikací může pomoci časně rozpoznaná indikace pro terapeutické podávání antibiotik na základě předoperačního mikrobiálního screeningu rizikových pacientů.

Stahování

Publikováno

2021-02-28

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení