Nové ambulantní možnosti ovlivnění malnutrice chirurgem

Autoři

  • T. Skoblej
  • P. Schwarz
  • I. Satinský

Klíčová slova:

chirurgický pacient, podvýživa, sipping, preskripce

Abstrakt

Malnutrice je v průběhu celého perioperačního období pro chirurgického pacienta významným negativním faktorem. Je ale ovlivnitelná a snadno detekovatelná i v ambulantních podmínkách. Od 1. 5. 2020 je chirurgovi dána možnost preskribovat sipping za určitých podmínek na omezenou dobu 4 týdnů. To výrazně usnadňuje cíleně ovlivnit alterovaný nutriční stav jak předoperačně, tak pooperačně. Autoři uvádějí skórovací dotazníky užívané k detekci malnutrice a vyžadované ze strany zdravotních pojišťoven. Dále jsou rozebrány podmínky preskripce i možné chyby v ambulantním +předepisování sippingu.

Stahování

Publikováno

2021-03-14

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení