Může vyšetření lymfatických uzlin metodou One-Step Nucleic Acid Amplification zpřesnit staging plicních nádorů?

J Vodička, Š Vejvodová, M Pešta, P Mukenšnabl, V Špidlen, V Kulda, K Houfková, O Topolčan

Abstrakt

Úvod: Cílem práce je porovnání senzitivity detekce mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách primárních (nemalobuněčných) a sekundárních (metastázy kolorektálního karcinomu) nádorů plic pomocí standardního histopatologického vyšetření v barvení hematoxylin-eosin, imunohistochemického vyšetření s protilátkou proti cytokeratinu 19 a metodou One-Step Nucleic Acid Amplification.
Metoda: Při radikální chirurgické léčbě nemalobuněčných primárních plicních karcinomů a metastáz kolorektálního karcinomu byly u 100 pacientů zařazených do studie v období 2015–2017 podle standardního schématu odebrány hilové a mediastinální lymfatické uzliny. Tyto uzliny pak byly v podélné ose děleny na 4 stejné části, přičemž část první a třetí zleva byla určena k vyšetření metodou One-Step Nucleic Acid Amplification, část druhá a čtvrtá k histologickému vyšetření. Při histologickém vyšetření byly příslušné části uzlin nejprve vyšetřeny standardním postupem v barvení hematoxylin-eosin a následně pak i imunohistochemicky s protilátkou proti cytokeratinu 19. Metoda One-Step Nucleic Acid Amplification byla prováděna soupravou firmy Sysmex (Kobe, Japonsko), jejím principem je detekce mRNA (messenger ribonucleic acid) cytokeratinu 19 reverzní transkripcí spojenou s izotermickou amplifikací.
Výsledky: Celkem bylo nemocným zařazeným do studie odebráno a uvedenou metodikou vyšetřeno 1426 lymfatických uzlin. Shodné výsledky vyšetření hematoxylinem-eosinem, imunohistochemií s protilátkou proti cytokeratinu 19 a One-Step Nucleic Acid Amplification byly zaznamenány u 78 nemocných (78 %). Mikrometastázy v lymfatických uzlinách byly metodou One-Step Nucleic Acid Amplification při negativitě ostatních metod prokázány u 16 pacientů (16 %). Pouze ve 3 případech (3 %) bylo vyšetření hematoxylinem-eosinem, resp. imunohistochemií s protilátkou proti cytokeratinu 19 pozitivní při negativitě metody One-Step Nucleic Acid Amplification. Výsledky imunohistochemie s protilátkou proti cytokeratinu 19 prakticky přesně kopírovaly výsledky vyšetření hematoxylinem-eosinem (97 %).
Závěr: Výsledky studie prokázaly vyšší procento detekovaných mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách při vyšetření metodou One-Step Nucleic Acid Amplification ve srovnání s hematoxylinem-eosinem a imunohistochemií s protilátkou proti cytokeratinu 19 (upstaging 16 %). Ukazuje se tak, že vyšetření lymfatických uzlin pomocí metody One-Step Nucleic Acid Amplification může mít určitý potenciál zpřesnit staging plicních nádorů, naopak imunohistochemie s protilátkou proti cytokeratinu 19 změny stagingu téměř nepřináší. Je však nezbytné potvrdit tento předpoklad v dalších studiích, resp. na větším souboru nemocných. Dalším úkolem je také pečlivým sledováním nemocných zjistit souvislost mikrometastáz detekovaných v lymfatických uzlinách metodou One-Step Nucleic Acid Amplification s jejich follow-up.

Klíčová slova:

Karcinom plic, lymfatické uzliny, H&E, IHC CK19, OSNA

Stahování

Publikováno

2018-08-30

Číslo

Sekce

Původní práce