Multidisciplinárny operačný prístup pri riešení nádoru obličiek s inváziou vena cava a embóliou a. pulmonalis

Autoři

  • I. Beer a kol. Kardiochirurgia SÚSCCH a. s. Banská Bystrica

Klíčová slova:

karcinóm renálnych buniek, dolná dutá žila, kardiopulmonálny bypass, embólia pľúcnice

Abstrakt

Úvod: Nádorové ochorenia obličiek sú jedinečné z mnohých príčin. Jedným z dôvodov je, že karcinóm z obličkových buniek môže rásť priamo do odvodových žíl obličky, ktoré vstupujú do dolnej dutej žily smerujúcej do srdca. Tento rast nádorových buniek do žíl sa nazýva nádorový trombus a predstavuje lokálne agresívny karcinóm obličky. V tomto článku informujeme o skúsenosti nášho kardiochirurgického oddelenia spolu s pracoviskom transplantačnej chirurgie o úspešnom chirurgickom odstránení tumoru obličky, s inváziou do dolnej dutej žily, pravej predsiene srdca a pľúcnice v dvoch kazuistikách.
Kazuistiky: 32 ročná žena, bez významného predchorobia, bola akútne hospitalizovaná pre náhle vzniknuté dyspnoe, s podozrením na embóliu do artérie pulmonalis. Diagnóza bola potvrdená CT vyšetrením, s vedľajším nálezom tumoru pravej obličky, s jeho embolizáciou do dolnej dutej žily a pľúcnice. Pacientka bola urgentne operovaná pre progredujúce akútne zlyhávanie pravej komory srdca a vysoké riziko recidívy embólie. Multidisciplinárnym prístupom spolupráce cievneho chirurga a kardiochirurga bola úspešne realizovaná radikálna pravostranná nefrektómia a totálna tromboembolektómia dolnej dutej žily a pľúcnice. Pooperačný priebeh bol nekomplikovaný, kontrolné CT bez nálezu reziduálneho tumoru a tromboembolov, pacientka bola v dobrom stave prepustená do domácej starostlivosti. 58 ročný muž, hypertonik, s orchiepididymitídou, s CT nálezom tumoru ľavej obličky, s prerastajúcim nádorovým trombom do dolnej dutej žily a pľúcnice, bol operovaný v plánovanom režime. Cievny chirurg v spolupráci s kardiochirurgom úspešne realizovali radikálnu ľavostrannú nefrektómiu, s totálnou tromboembolektómiou nádorového trombu z dolnej dutej žily a pľúcnice. Pooperačne sa prechodne rozvinul pooperačný paralytický ileus a epizóda fibrilácie predsiení, čo sú bežné...

Stahování

Publikováno

2021-03-14

Číslo

Sekce

Kazuistika