Ženy a muži v české, převážně lůžkové chirurgii

P. Pafko, K. Pabištová

Abstrakt

Před časem jsem ve svém komentáři k postavení žen v české chirurgii uvedl, že k tomuto tématu provádíme určitý sociologický průzkum. Nyní bych vás chtěl seznámit s jeho výsledky.
V současné době má České chirurgická společnost (ČCHS ČLS JEP) celkem 1522 členů. Žen je 298, tedy 19,6 %. Nikdy historicky nebyla v této odborné společnosti pětina žen. Na lékařských fakultách studuje aktuálně třetina mužů a trend této „demaskulinizace“ medicíny bude velmi pravděpodobně pokračovat a nepochybně se projeví i v operačních oborech. I věková skladba ČCHS je spojena s nástupem mladých žen. Zatímco mužů mladších 35 let je 15 %, žen je 40 %. Hranici 35 let vnímáme jako rozhodnou...

Stahování

Publikováno

2021-02-10

Číslo

Sekce

Editorial