Nádory appendixu a pseudomyxom peritonea: současná doporučení pro klinickou praxi
PDF

Klíčová slova

nádory apendixu, cytoredukce, hypertermická intraperitoneální chemoterapie

Abstrakt

Nádory appendixu a pseudomyxom peritonea (PMP) jsou vzácné. Nejčastějším zdrojem PMP jsou perforované epiteliální nádory appendixu. Toto onemocnění je charakterizováno přítomností částečně na povrchy adherujícího mucinu různého stupně konzistence. Samotné apendikální mukokély jsou taktéž velmi vzácné a zpravidla jejich léčba zahrnuje pouze prostou apendektomii. Cílem této práce bylo vytvořit aktuální přehled doporučení pro diagnostiku a léčbu těchto malignit podle aktuálních doporučení skupiny PSOGI (The Peritoneal Surface Oncology Group International) a Modré knihy České onkologické společnosti ČLS JEP

PDF