Migrace síťky do tlustého střeva po opravě tříselné kýly – kazuistika

Abstrakt

Úvod: Migrace síťky je jednou z nejméně častých komplikací plastiky tříselné kýly se síťkou. Bylo publikováno jen několik malých sestav pacientů s anamnézou migrace síťky. Plné porozumění léčbě této komplikace je limitováno nedostatkem dat. Většina pacientů z publikovaných sestav byla léčena chirurgicky. V tomto článku bychom rádi prezentovali naši zkušenost s pokusem o endoskopickou léčbu této komplikace.
Kazuistika: Pacient podstoupil transabdominální preperitoneální plastiku tříselné kýly v roce 1999. O čtyři roky později podstoupil reoperaci stejnou metodou pro recidivu tříselné kýly. Po dvaceti letech po primární operaci měl pacient pozitivní test na okultní krvácení ve stolici. Subjektivně byl zcela asymptomatický. Kolonoskopicky byla zjištěna přítomnost migrované síťky v colon sigmoideum. Navzdory opakovaným pokusům o odstranění síťky endoskopicky byla tato forma terapie neúspěšná. Migrovaná síťka musela být extrahována chirurgicky a byla provedena resekce sigmatu. Kromě infekce rány (komplikace IIIb dle Clavien-Dindo) byl pooperační průběh nekomplikovaný.
Závěr: V tomto případě se nepodařilo endoskopicky odstranit síťku migrovanou do colon sigmoideum. Navzdory naší negativní zkušenosti se domníváme, že má smysl se pokusit síťku migrovanou do dutého intraabdominálního orgánu odstranit endoskopicky.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.7.%25p
PDF (English)