Možnosti ošetření inveterované ruptury Achillovy šlachy – soubor kazuistik
PDF

Klíčová slova

Achillova šlacha
inveterovaná ruptura
plastika šlachy
chirurgická léčba

Abstrakt

Inveterované ruptury Achillovy šlachy vznikají jako následek akutních ruptur nepoznaných při primárním ošetření nebo jako non-compliance ze strany pacienta. V léčbě je často užívána otevřená operační revize s možností využití široké škály technik statických nebo dynamických plastik. Tato práce na dvou popsaných případech dokumentuje techniku otevřené operační revize s využitím statických plastických výkonů, a to i při větších defektech do 10 cm, které vedly k plné obnově funkce postižené šlachy.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.8.%25p
PDF