Retrospektivní analýza komplikací po sutuře Achillovy šlachy metodou podle Kesslera
PDF

Klíčová slova

Ruptura Achillovy šlachy
Hluboká žilní trombóza
Mini-invazivní techniy

Abstrakt

Úvod: Otevřená chirurgická léčba poranění Achillovy šlachy je zatížena značným výskytem komplikací. Retrospektivně jsme analyzovali komplikace spojené s otevřenou suturou na našem pracovišti a pokusili se identifikovat kohortu pacientů, která by profitovala z mini-invazivních technik.
Metody: Analyzováni byli všichni pacienti s chirurgickým řešením akutní ruptury Achillovy šlachy mezi lety 2014 a 2020. Z dokumentace byly získány jak údaje o operaci a případných komplikacích (zkušenost operatéra, délka operace, typ anestezie), tak epidemiologické údaje (pohlaví, strana, věk a anamnéza s důrazem na sport, diabetes, kouření a ischemickou chorobu dolních končetin). Následně jsme provedli statistickou analýzu získaných dat. Do analýzy jsme zařadili 134 ruptur Achillovy šlachy. Ve vzorku převažovali muži (83,6 %) a levostranné poranění (51,5 %). Průměrný věk byl 45 let.
Výsledky: Časné komplikace se vyskytly v 10,9 % – nejčastěji dehiscence rány (8,6 %) a trombóza (2,3 %). Pozdní komplikace pak ve 24,2 % – nejčastěji trombóza (8,6 %) a infekce (6,25 %). Statistická analýza odhalila významný vliv věku pacientů a kouření v anamnéze na výskyt některých typů komplikací.
Závěr: Otevřená sutura Achillovy šlachy je na našem pracovišti zatížena poměrně vysokou mírou komplikací. Mini-invazivní technika by mohla omezit jejich výskyt především ve skupině starších kouřících pacientů. also include deep vein thrombosis where a more generous indication scheme of thromboprophylaxis is under consideration.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.8.%25p
PDF