Infekce cévních rekonstrukcí v aortoilické oblasti – náš pohled ve světle aktuálních doporučení Evropské společnosti cévní chirurgie − retrospektivní observační studie
PDF

Klíčová slova

abdominální aorta - graft - infekce

Abstrakt

Úvod: Infekce cévních protéz v aortoilické oblasti (abdominální VGI) je jednou z nejzávažnějších komplikací v cévní chirurgii. Řešení je zatíženo vysokou mírou mortality a morbidity. V 2020 vydala the European Society for Vascular Surgery (ESVS) doporučení pro diagnostiku a terapii infekcí vaskulárních graftů a endograftů. I ve světle těchto doporučení jsme se rozhodli retrospektivně prozkoumat pacienty s abdominální VGI, které jsme řešili na našem pracovišti.
Metody: Retrospektivní observační studie pacientů s abdominální VGI, kteří byli řešeni na našem pracovišti v období 2011−2019 (za 9 let). Primárním cílem bylo určit procento infekcí cévních chirurgických rekonstrukcí v aortoilické oblasti provedených v období 2011−2019 a zhodnotit mortalitu u pacientů operovaných pro tuto komplikaci. Sekundárním cílem bylo zhodnotit úspěšnost a rizika různých typů výkonů.
Výsledky: V uvedeném období jsme provedli 363 chirurgických rekonstrukcí v aortoilické oblasti. Ve stejném období jsme řešili celkem 15 pacientů s abdominální VGI, z nichž byla primární aortální rekonstrukce většinou (11×) provedena před rokem 2011. U našeho souboru rekonstrukcí z let 2011−2019 byla abdominální VGI zaznamenána pouze ve 4 případech, tedy u 1,1 %. V souboru 15 řešených abdominálních VGI převažovali muži (14×). Průměrný věk v době původní rekonstrukce byl 61 let. Většinou šlo o ischemickou chorobu dolních končetin (14×). Vždy šlo o infekci aortobifemorálního (1× aortofemorálního) bypassu. Vždy šlo o pozdní infekci s průměrným intervalem 61 měsíců od původní rekonstrukce (15−180 měsíců). Časná mortalita v tomto souboru byla 27 % (4 pacienti). Celková mortalita byla 40 %. Po primárním řešení infekce jsme zaznamenali 33 % reinfekcí...

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.7.%25p
PDF