Duktální karcinom in situ a rozsah chirurgického výkonu
PDF

Klíčová slova

DCIS
prs záchovný výkon
sentinelová uzlina

Abstrakt

Úvod: Duktální karcinom prsu in situ (DCIS) je velmi heterogenní onemocnění. Od zavedení screeningového programu se incidence DCIS celosvětově zvyšuje. Narůstá jeho význam a objevují se nové otázky ve spojení s léčbou.
Metody: V retrospektivní studii jsme sledovali výskyt DCIS v souboru pacientů operovaných na chirurgickém oddělení EUC Kliniky Zlín v letech 2017 až 2019. Sledovali jsme rozsah výkonů na prsu a v axile včetně následné adjuvantní terapie.
Výsledky: V uvedeném období bylo operováno pro karcinom prsu 616 pacientů včetně 44 (7,1 %) s DCIS. Bylo provedeno 35 (80 %) prs záchovných výkonů a z toho 21 (47 %) bez výkonu v axile. Mastektomie jako primární výkon byla indikována 9×, prostá mastektomie s cílem zajistit volné okraje následovala 2×. Všechny vyšetřené sentinelové uzliny byly negativní.
Závěr: Výsledky potvrzují, že chirurgická terapie odpovídá současným doporučením, stejně jako radioterapie a hormonální terapie. Podíl biopsií sentinelové uzliny (SLN) je ale významně vyšší, a proto se v naší budoucí práci zaměříme na tuto oblast chirurgické péče.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.4.%25p
PDF