Infekce v místě chirurgického výkonu a lokální management rány − metaanalýza

Jan Stryja

Abstrakt

Infekce v místě chirurgického výkonu jsou relativně častou komplikací, se kterou se setkáváme u pacientů v pooperačním období. IMChV zhoršují výsledky operační léčby, zhoršují kvalitu života pacienta, zvyšují pooperační morbiditu i mortalitu, prodražují a prodlužují pooperační péči o pacienty. Tvoří asi 18 % infekcí vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Ve vyspělých zemích se incidence IMChV pohybuje mezi 2−15 %. Na výskyt IMChV má vliv řada zevních a vnitřních faktorů. Klasifikace CDC z roku 1992 rozlišuje 3 typy infekcí: povrchní infekce, hluboké infekce a infekce orgánů/prostor. Kontroverzní výsledky publikovaných klinických studií zaměřených na pooperační péči o chirurgické rány nedávají prostor pro silná klinická doporučení založená na důkazech. Včasným odhalením pacientů se zvýšeným rizikem vzniku poruch hojení je možné individualizovat samotný operační výkon i pooperační management místa incize.

Klíčová slova:

infekce, místo výkonu, chirurgická, rána, management

Stahování

Publikováno

2021-07-29

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení