Multiorgánová resekce pro rozsáhlý paragangliom − kazuistika
PDF

Klíčová slova

paragangliom – neuroendokrinní tumory – multiorgánová resekce – chirurgie – onkologie

Abstrakt

Paragangliomy představují skupinu neuroendokrinních tumorů, které se vyskytují v různých lokalizacích. Většina jich produkuje katecholaminy, které se projevují v pokročilých stádiích typickými symptomy jako jsou bolesti hlavy, palpitace a hypertenze. Radikální resekce je jediná kurativní metoda léčby. Zhruba jedna čtvrtina paragangliomů je maligních, kdy malignita těchto nádorů je definována na základě přítomnosti vzdálených metastáz.
Pro neresekabilní metastatické postižení je několik léčebných variant. Zahrnují radionuklidovou terapii, chemoterapii a radioterapii, ačkoliv ani jedna metoda není kurativní. Cytoredukční chirurgický výkon je zvažován jako možnost zmírnit symptomy pokročilého onemocnění. Prezentujeme vzácný případ objemného paragangliomu levého retropetritonea. Navzdory radikální resekci, ale bohužel došlo k časné recidivě onemocnění.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.3.%25p
PDF