Penetrující poranění břicha – vybrané kazuistiky

P. Svoboda, R. Doležel, J. Rudiš, P. Kupka, R. Pohnán

Abstrakt

V článku představujeme 3 kazuistiky s penetrujícím poraněním břicha z naší praxe. Pro hemodynamickou nestabilitu či mechanismus úrazu byla vždy provedena urgentní laparotomie. Penetrující poranění břicha jsou spojena s vysokým rizikem život ohrožujících nitrobřišních poranění, vyžadují urgentní revizi a často jsou doprovázena pooperačními infekcemi peritoneální dutiny. V posledních letech se rozšiřuje tendence k miniinvazivním přístupům či dokonce k neoperační léčbě. Tento trend je patrný zejména ve Spojených státech amerických, kde se lékaři setkávají s vyšším počtem penetrujících poranění oproti převládajícím tupým poraněním břicha v Evropě. Autoři popisují nezbytnost dodržet všechny doporučené postupy v přednemocniční i nemocniční fázi ošetření těchto pacientů a srovnávají je s recentní literaturou.

Klíčová slova:

penetrující poranění břicha, ATLS – advanced trauma life support, damage control surgery

Stahování

Publikováno

2021-06-13

Číslo

Sekce

Kazuistika