Management ran v „době kovidové“

Abstrakt

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostalo se mi pocty napsat pár slov na úvod nového čísla časopisu Rozhledy v chirurgii, které je věnováno managementu ran a infekcí v místě chirurgického výkonu. Ač si to člověk na první pohled neuvědomuje, každá doba má svá klišé. Když jsem před 20 lety začínal na provinčním chirurgickém oddělení svou profesní kariéru, přicházel jsem do kontaktu s řadou chirurgických onemocnění a stavů včetně nehojících se ran. Právě ty si vysloužily nelichotivé hodnocení mých starších kolegů: „Jo, defekty, ty se stejně nikdy nezahojí…“ V průběhu let jsem byl svědkem úžasného pokroku v lékařských technologiích, operačních postupech. Do klinické praxe byla uvedena řada produktů, materiálů a krytí k léčbě ran, zrychlila se a zdokonalila diagnostika a velkou část pacientů léčených pro ranné komplikace bylo možné propustit z nemocničních lůžek do ambulantního sektoru. Postupem času převážil názor, že i komplikované a nehojící se rány je možné zdárně uzavřít...

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.7.%25p
PDF