Spontánní kompartment syndrom předloktí – kazuistika
PDF

Klíčová slova

Akutní kompartment syndrom
Spontánní kompartment syndrom
horní končetina

Abstrakt

Úvod: Akutní kompartment syndrom je závažnou komplikací traumat a patologických stavů. Traumatický kompartment syndrom vzniká nejčastěji při zlomeninách. Velmi vzácně se vyskytuje spontánní kompartment syndrom bez souvislosti s úrazem. Kazuistika ukazuje obtížnost jeho diagnostiky a principy léčby.
Kazuistika: Muž ve věku 36 let přišel pro bolesti pravé horní končetiny po fyzicky namáhavé práci s lopatou předchozího dne. Užíval chronickou antikoagulační medikaci při náhradě srdeční chlopně. Vyšetření koagulačních parametrů prokázalo více než čtyřnásobné prodloužení protrombinového času při iatrogenní koagulopatii. Stav byl vyhodnocen jako tendovaginitida a v dalším průběhu bylo podceněno zhoršování příznaků útlaku měkkých tkání v předním kompartmentu předloktí. Čtvrtý den od vzniku příznaků se plně rozvinul akutní kompartment syndrom a byla indikována urgentní dermatofasciotomie předloktí a ruky. Následně došlo k rozvoji reperfuzního syndromu, který si vyžádal rozšířenou radikální dermatofasciotomii horní končetiny. Rekonvalescence trvala 10 měsíců, funkce a hybnost ruky se zcela obnovila, pacient byl schopen plné sebeobsluhy a práce v lehké zátěži. Trvalým následkem zůstalo omezení svalové síly a porucha čití a neuropatické bolesti při postižení n. medianus. Výsledek však lze hodnotit jako dobrý, včasné provedení urgentní dermatofasciotomie zabránilo těžkému postižení končetiny.
Závěr: Spontánní kompartment syndrom horní končetiny je vzácný, ale nebezpečný stav vyžadující důkladné porozumění. Je nutné o něm uvažovat v případě neúrazové bolesti končetiny nereagující na analgetika u pacientů užívajících antikoagulační léčbu. Pouze časné stanovení diagnózy a provedení neodkladné dermatofasciotomie může předejít katastrofálním trvalým následkům.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.8.%25p
PDF