Zlomeniny patní kosti – současné trendy a problémy
PDF

Klíčová slova

kalkaneus
zlomeniny
osteosyntéza
komplikace

Abstrakt

Zlomeniny kalkanea, jakožto nejčastější v oblasti tarsu, představují terapeutickou výzvu. Ani v dnešní době neexistuje jednoznačný názor na jejich ideální ošetření. Autoři předkládají přehled recentní literatury, týkající se této problematiky. Zaobírají se diagnostickými možnostmi a nejužívanějšími klasifikačními systémy. Je uvedena indikační rozvaha ke konzervativní nebo operační terapii, odpovídající aktuálním trendům. V rámci operačních technik a implantátů je diskutováno spektrum otevřených i miniinvazivních metod, šroubové, hřebové a dlahové osteosyntézy, stejně jako nejčastější komplikace, jejich prevence a řešení.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.8.%25p
PDF