Resekce hlavy pankreatu v terénu stenózy truncus coeliacus: kazuistika a přehled literatury

Tereza Kočišová, Andrej Nikov, Pavel Záruba, Miroslav Ryska, Tomáš Tůma, Jiří Lacman, Radek Pohnán

Abstrakt

Úvod: Ischemické komplikace jsou významnou příčinou morbidity u pacientů po resekcích hlavy pankreatu. Stenóza truncus coealiacus představovala tradičně kontraindikaci pankreatoduodenektomie.
Kazuistika: Prezentujeme pacientku s adenokarcinomem hlavy pankreatu indikovanou k pankreatoduodenektomii dle Whippla při současné hemodynamicky významné stenóze truncus coealiacus. Navzdory uvolnění tepny z komprese ligamentum arcuatum medianum byla první pooperační den zaznamenaná elevace jaterních testů. Endovaskulární angioplastika vedla k výraznému zlepšení radiologického nálezu a rychlé normalizaci laboratorních hodnot. Další pooperační průběh byl bez komplikací.
Závěr: Časné rozpoznání ischemických komplikací po resekci hlavy pankreatu je zásadní. I pooperačně může být endovaskulární intervence efektivní léčbební metodou významné stenózy truncus coeliacus u selektovaných pacientů po pankreatoduodenektomii.

Klíčová slova:

pancreatoduodenektomie, stenóza truncus coealiacus, endovaskulární angioplastika, ligamentum arcuatum medianum

Stahování

Publikováno

2021-06-13

Číslo

Sekce

Kazuistika