Karcinom prsu – onkologické minimum 2021
PDF

Klíčová slova

karcinom prsu
chemoterapie
radioterapie
metastázy
skrínink

Abstrakt

Karcinom prsu je dnes už vlastně jen takový deštník, pod kterým se schovává několik zhoubných nádorů s různou genezí, různou genomovou i fenotypovou charakteristikou, různou potřebou systémové léčby a různou prognózou. Klíčem léčebného úspěchu je časná diagnóza a dobrá multidisciplinární spolupráce, volba správné léčebné sekvence, dobrá podpůrná léčba a psychická podpora pacienta. Chirurg hraje v léčebném plánu nemocných s karcinomem prsu důležitou roli, i když se jedná o systémové onemocnění, a tak chirurgický zákrok sám o sobě zpravidla nevyřeší ani časná stadia nádoru. Chirurg, jako člen multidisciplinárního týmu, se neobejde bez bazální informace o systémové léčbě karcinomu prsu a pochopení pro to, jak uvažuje onkolog, aby byl léčebný konsenzus v každém individuálním případě, pokud možno bezbolestný.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.4.%25p
PDF