Perforace tlustého střeva u pacientů s pneumonií covid-19 – kazuistiky
PDF

Klíčová slova

COVID-19, spontánní perforace tračníku, sterkorální peritonitis

Abstrakt

Úvod: Gastrointestinální komplikace kriticky nemocných během pandemie covid-19 mohou představovat diagnostické a léčebné dilema.
Kazuistika: Představujeme dva případy SARS-CoV-2 pozitivních pacientů, kteří byli na našem oddělení léčeni pro perforaci tračníku. První byl operován pro perforaci distendovaného caeca při paralytickém ileu. Perforace ve druhém případě byla asociována s divertikulární nemocí tračníku.
Závěr: Těmito dvěma případy chceme poukázat na to, že covid-19 se nemusí projevit pouze typickými respiračními, ale i zažívacími příznaky. A ať už přímo, či narušením homeostázy vnitřního prostředí může být příčinou perforace zažívacího traktu.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.7.%25p
PDF