Akutní a inveterované ruptury Achillovy šlachy – současné diagnostické a terapeutické možnosti
PDF

Klíčová slova

Achillova šlacha
ruptura
epidemiologie
diagnostika
léčba

Abstrakt

Cílem tohoto literárního přehledu je poskytnout informace o epidemiologii a současných trendech v diagnostice a terapii akutních i inveterovaných ruptur ve skupině pacientů středního i vyššího věku. Z epidemiologického hlediska pozorujeme nárůst počtu případů ruptur v celé populaci, zvláště pak u pacientů nad 65 let věku. V diagnostice se prosazuje koncept dynamické sonografie, umožňující i terapeutickou a indikační rozvahu. V terapii již delší dobu etablovaný koncept funkčně konzervativní léčby přináší v indikovaných případech výsledky srovnatelné s chirurgickou léčbou.
Miniinvazivní techniky sutury za pomoci cíličů omezují rizika peroperačních komplikací výkonu a pooperačních poruch hojení zvláště u pacientů se sníženou mírou spolupráce či poruchou perfuze končetiny. V případech zastaralých ruptur dominují v rekonstrukčních technikách statické plastiky, zvláště kombinace V-Y plastiky a fasciálních laloků. K aktuálně diskutovaným komplikacím patří kromě reruptur a infektů nověji i hluboká žilní trombóza, v jejíž prevenci se zvažuje benevolentnější indikační schéma tromboprofylaxe.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.8.%25p
PDF