Laparoskopická versus otevřená hernioplastika uskřinuté tříselné kýly
PDF

Klíčová slova

uskřinutá tříselná kýla – hernioplastika – laparoskopie – TAPP – technika repozice – pooperační morbidita

Abstrakt

Úvod: Laparoskopický přístup k operačnímu řešení uskřinuté tříselné kýly je v běžné klinické praxi indikován jen velmi zřídka. Cílem studie bylo vyhodnotit bezpečnost a přínos laparoskopické hernioplastiky (TAPP) v léčbě uskřinuté tříselné kýly.
Metody: Jde o retrospektivní klinickou studii zaměřenou na srovnání peroperačních a pooperačních výsledků laparoskopické a otevřené plastiky uskřinuté tříselné kýly. Do studie byli zahrnuti všichni dospělí pacienti, kteří ve sledovaném pětiletém období podstoupili ve Fakultní nemocnici Ostrava operační řešení uskřinuté hernie.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 31 pacientů, z toho 20 pacientů podstoupilo otevřenou hernioplastiku a 11 pacientů laparoskopickou hernioplastiku technikou TAPP (transabdominal preperitoneal hernioplasty). Délka laparoskopického výkonu byla ve srovnání s otevřeným výkonem kratší (69,5 vs. 82,2 min., p=0,444); délka hospitalizace byla statisticky signifikantně kratší ve skupině laparoskopicky operovaných pacientů (3,45 vs. 8,5 dne, p=0,010). Pooperační komplikace byly četnější v podskupině otevřených hernioplastik (40,0 % vs. 0,0 %, p=0,134), rozdíl mezi podskupinami však nebyl statisticky signifikantní.
Závěr: Laparoskopická hernioplastika představuje bezpečnou a efektivní techniku operačního řešení uskřinuté tříselné kýly.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.9.%25p
PDF