Ke zrodu časopisu Rozhledy v chirurgii

Abstrakt

Chirurgické publikace v odborných časopisech O chirurgii se často uvádí, že v minulosti byla spíše řemeslem mistrů ranhojičů než akademickým oborem, ale to není tak úplně pravda, neboť chirurgie se objevovala již v nejstarších odborných časopisech. První lékařské periodikum v Evropě, Miscellanea curiosa medico-physica, vydávala od roku 1671 vědecká společnost zvaná Academia Leopoldina naturae curiosorum. I když se tato společnost stala předchůdcem dnešní německé akademie věd, do jejího časopisu již od počátku přispívali také autoři z Čech...

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.4.%25p
PDF